Aktualności → Umożliwiamy zawieszenie rat kredytowychUmożliwiamy zawieszenie rat kredytowych

  • bez wychodzenia z domu
  • bez dodatkowych dokumentów
  • bez dodatkowych opłat

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Suszu umożliwia klientom instytucjonalnym i klientom indywidualnym odłożenie terminu spłaty rat kredytu. Możliwość zawieszenia spłaty kredytu będzie dostępna dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu sytuacją spowodowaną epidemią.

Bank podejmie decyzję o zawieszeniu spłaty kredytu na podstawie wniosku złożonego w formie elektronicznej (skanu) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Klienci, którzy zamierzają skorzystać z odroczenia spłaty powinni skontaktować się telefonicznie z Oddziałem Banku oraz przesłać uproszczony wniosek na skrzynkę mailową Banku sekretariat@bssusz.pl lub e-mail wskazany przez pracownika Oddziału Banku. Po otrzymaniu wniosku pracownicy placówek Banku skontaktują się z Klientem i zdalnie przeprowadzą cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, nie ponosi też żadnych dodatkowych opłat.

Wnioski do pobrania:

Dla Klienta Instytucjonalnego:

Dla Klienta Indywidualnego:

27 marca 2020 r.


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu