Historia Banku Spółdzielczego w Suszu1 sierpnia 1950 – rozpoczęła działalność Gminna Kasa Spółdzielcza powołana przez miejscowych rolników i rzemieślników.

5 września 1950 – dokonano rejestracji sądowej w Sądzie Okręgowym w Pasłęku.

1961 – Walne Zgromadzenie zmieniło nazwę Gminnej Kasy na Bank Ludowy – Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa.

1975 – kolejny raz została zmieniona nazwa Banku z Ludowego na Spółdzielczy. Jednocześnie zrzeszono się z Bankiem Gospodarki Żywnościowej.

1979 – przeniesienie się z pomieszczeń przy ul. Bałtyckiej 3 do własnej siedziby przy ul. Piastowskiej 11.

1996 – W wyniku ustawy o restrukturyzacji BGŻ i BS Bank Spółdzielczy w Suszu w 1996 r. stał się akcjonariuszem Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. w Bydgoszczy.

1 stycznia 1997 – nastąpiło połączenie się BS w Suszu z Bankiem Spółdzielczym w Starym Dzierzgoniu. Bank oprócz jednostki macierzystej i Oddziału posiada również Stały Punkt Kasowy w Myślicach.

2002 – Bank stał się akcjonariuszem Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu, tworząc Spółdzielczą Grupę Bankową.

06 grudnia 2004 – otwarto Punkt Kasowy Nr 1 w Suszu przy ul. Stare Miasto 1.

01 lipca 2006 – Bank Spółdzielczy w Suszu utworzył drugi Oddział Banku, który powstał na bazie Banku Spółdzielczego w Kisielicach w wyniku przyłączenia.

02 marca 2009 – otwarto Punkt Kasowy Nr 2 w Suszu przy ul. Zaciszna 1.

Kwiecień 2010 – Punkt Kasowy Nr 1 w Suszu zmienił lokalizację i obsługuje klientów pod nowym adresem: SUSZ ul. SŁOWIAŃSKA 29.

Wrzesień 2012 – w wyniku połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski SA z Mazowieckim Bankiem Regionalnym w czerwcu 2012 r., Bank Spółdzielczy w Suszu stał się akcjonariuszem SGB-Banku SA w Poznaniu (po połączeniu GBW SA w Poznaniu zmienił nazwę na SGB-Bank SA w Poznaniu).

23 listopad 2015 – Bank Spółdzielczy w Suszu przystąpił do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB (SSO), który utworzyła Spółdzielcza Grupa Bankowa, tj. 191 Banków Spółdzielczych i Bank Zrzeszający SGB-Bank S.A w Poznaniu. W ten sposób zostały spełnione wymagania pakietu CRDIV Dyrektywy Unii Europejskiej. Uczestnictwo w systemie to szereg korzyści dla Banku, a także dla Klientów. Do najważniejszych należy wzmocnienie bezpieczeństwa działania pojedynczych Banków Spółdzielczych i SGB-Banku S.A oraz możliwości szybkiego dostępu do środków pomocowych.

25 listopad 2019 – zakończona została modernizacja Oddziału Banku Spółdzielczego w Suszu. Obsługę klientów Banku przywrócono w Oddziale w Suszu ul. Piastowska 11 (zastępcza obsługa prowadzona była przez kilka miesięcy w lokalu w Suszu ul. Piastowska 7).

1 lipiec 2020 – Punkt Kasowy Nr 1 w Suszu przy ul. Słowiańskiej 29 został zlikwidowany.

1 stycznia 2022 – Punkt Kasowy w Myślicach został zamknięty, a w miejsce nieczynnej placówki uruchomiono Zamiejscową Obsługę Klienta w Myślicach, podległą Oddziałowi w Starym Dzierzgoniu.

11 lipiec 2022 – Oddział Banku w Starym Dzierzgoniu rozpoczął obsługę klientów w nowej lokalizacji: Stary Dzierzgoń 20A (obok Poczty Polskiej).


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu