Informacja o RODOInformacja o przetwarzaniu przez Bank Spółdzielczy w Suszu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku zaczniemy stosować RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności obywateli Unii, wydając RODO. Rozporządzenie wprowadza się w celu ujednolicenia zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Przepisy RODO są więc nowym elementem codziennej rzeczywistości.

Priorytetem dla Banku Spółdzielczego w Suszu było i zawsze będzie bezpieczeństwo danych naszych Klientów. Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Suszu. Dane osobowe przekazujemy bardzo wąskiej grupie podmiotów i tylko w sytuacjach, w których pozwalają na to normy prawne. Na bieżąco informujemy Państwa, w tym też w kwestiach danych osobowych, poprzez stronę internetową, mail, pocztę i telefon oraz w naszych placówkach, o ważnych zmianach w przepisach prawa. Stosując zabezpieczenia sprzętowe i programy antywirusowe, zabezpieczamy fizycznie dane naszych Klientów. Jednocześnie poprzez informacje i alerty bezpieczeństwa uczulamy Państwa na najbardziej wrażliwe obszary bezpieczeństwa danych, zależnych od samych Klientów Banku.

Zgodnie z obowiązującym prawem powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Suszu. Z Inspektorem można kontaktować się pocztą (na adres siedziby Banku) lub za pomocą poczty elektronicznej.

Wiadomo, że dane osobowe możemy przetwarzać gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę m.in. w chwili, gdy otwiera rachunek lub składa wniosek o kredyt.

Wypełniając obowiązek informacyjny wobec Klientów (osób, których dane dotyczą), wynikający z Rozporządzenia RODO, przedstawiamy w załączniku informację o przetwarzaniu danych osobowych, prawa i obowiązki Klientów, Banku, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z nowymi przepisami.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Suszu


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 0
GBP 0
USD 0
CHF 0
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu