Informacja o RODOInformacja o przetwarzaniu przez Bank Spółdzielczy w Suszu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku zaczniemy stosować RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności obywateli Unii, wydając RODO. Rozporządzenie wprowadza się w celu ujednolicenia zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Przepisy RODO są więc nowym elementem codziennej rzeczywistości.

Priorytetem dla Banku Spółdzielczego w Suszu było i zawsze będzie bezpieczeństwo danych naszych Klientów. Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Suszu. Dane osobowe przekazujemy bardzo wąskiej grupie podmiotów i tylko w sytuacjach, w których pozwalają na to normy prawne. Na bieżąco informujemy Państwa, w tym też w kwestiach danych osobowych, poprzez stronę internetową, mail, pocztę i telefon oraz w naszych placówkach, o ważnych zmianach w przepisach prawa. Stosując zabezpieczenia sprzętowe i programy antywirusowe, zabezpieczamy fizycznie dane naszych Klientów. Jednocześnie poprzez informacje i alerty bezpieczeństwa uczulamy Państwa na najbardziej wrażliwe obszary bezpieczeństwa danych, zależnych od samych Klientów Banku.

Zgodnie z obowiązującym prawem powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Suszu. Z Inspektorem można kontaktować się pocztą (na adres siedziby Banku) lub za pomocą poczty elektronicznej.

Wiadomo, że dane osobowe możemy przetwarzać gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę m.in. w chwili, gdy otwiera rachunek lub składa wniosek o kredyt.

Wypełniając obowiązek informacyjny wobec Klientów (osób, których dane dotyczą), wynikający z Rozporządzenia RODO, przedstawiamy w załączniku informację o przetwarzaniu danych osobowych, prawa i obowiązki Klientów, Banku, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z nowymi przepisami.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Suszu

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
 1. Członkowie Banku Pobierz
 2. Klient indywidualny/instytucjonalny. Dostawca zabezpieczenia Pobierz
 3. Formularz kontaktowy Pobierz
 4. Kandydaci do pracy Pobierz
 5. Kandydaci na członków organów Banku, Członkowie organów Banku Pobierz
 6. Kontrahenci Banku (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) Pobierz
 7. Marketing Banku Pobierz
 8. Monitoring wizyjny Pobierz
 9. Odbiorcy przelewów i przekazów bankowych Pobierz
 10. Osoby kontaktowe, pełnomocnicy, reprezentanci podmiotów współpracujących z Bankiem Pobierz
 11. Klient indywidualny/instytucjonalny. Pełnomocnik posiadacza  rachunku/kredytobiorcy, Przedstawiciel ustawowy Pobierz
 12. Klient indywidualny/instytucjonalny. Posiadacz rachunku, wnioskodawca PRP. Wniosek o formularz informacyjny/ofertę kredytową/o kredyt Pobierz
 13. Pracownicy kontrahentów Banku Pobierz
 14. Osoby wskazane przez inne podmioty jako uprawnione do realizacji wpłat lub dokonywania wypłat gotówkowych Pobierz
 15. Klient instytucjonalny. Reprezentant/zarządca sukcesyjny/osoba do kontaktu Pobierz
 16. Klient indywidualny/instytucjonalny. Spadkobierca posiadacza rachunku/uprawniony z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Pobierz
 17. Spadkobiercy członków Banku Pobierz
 18. Klient indywidualny/instytucjonalny. Użytkownik karty Pobierz
 19. Osoby, wobec których Bank nabył lub zabezpieczył wierzytelności, lub na rzecz których dokonuje spłat nabywanych wierzytelności Pobierz
 20. Klient indywidualny/instytucjonalny. Współmałżonek kredytobiorcy/poręczyciela Pobierz
 21. Osoby uczestniczące w wydarzeniach, których organizatorem (współorganizatorem) jest Bank Pobierz
 22. Osoby składające zapytanie i rachunki w innych bankach, wniosek lub reklamacje Pobierz

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 4.98
USD 4
CHF 4.39
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu