Godziny graniczneGodziny graniczne realizacji przelewów

w systemie ELIXIR/SORBNET oraz zleceń dewizowych
dla Klientów Banku Spółdzielczego w Suszu

 

Bank Spółdzielczy w Suszu realizuje zlecenia płatnicze posiadacza niezwłocznie w dniu ich złożenia, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym następującym po złożeniu dyspozycji wg poniższego harmonogramu:

EXPRESS ELIXIR

Płatności natychmiastowe Express Elixir są realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.2


1Przelewy zlecone po godzinie 14.30 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.

2Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być zrealizowane, jeżeli rachunek bankowy odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków – uczestników dostępny jest na stronie internetowej: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze Express Elixir nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.

Przelewy międzybankowe wychodzące Przelewy przychodzące

SYSTEM ELIXIR

do godz. 14.30 - w bieżącym dniu roboczym1

W 5 sesjach ELIXIR (wejściowych) do godz. 17.00

SYSTEM SORBNET

do godz. 15.00 - w bieżącym dniu roboczym

W 4 sesjach ELIXIR (wejściowych) do godz. 15.00

ZLECENIA DEWIZOWE

do godz. 14.00 - w bieżącym dniu roboczym

W 4 sesjach ELIXIR (wejściowych) do godz. 15.30


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.21
GBP 5.01
USD 3.86
CHF 4.31
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu