Władze BankuSkład Zarządu BS:

1. Bożena Drypa – Prezes Zarządu
2. Piotr Okraszewski – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
3. Agnieszka Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. handlu

Skład Rady Nadzorczej:

1. Rutecki Jerzy – Przewodniczący RN
2. Ciozda Józef – Zastępca Przewodniczącego RN
3. Józefowicz Jacek – Sekretarz
4. Czop Georgi – Członek RN
5.  Litwiniuk Jerzy – Członek RN
6. Molęda Eugeniusz – Członek RN
7. Olszówka Grzegorz – Członek RN
8.  Salamonik Anna – Członek RN
9. Zieliński Jan – Członek RN
     

Skład Komitetu Audytu:

1. Zieliński Jan – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Czop Georgi – Członek Komitetu Audytu
3. Salamonik Anna – Członek Komitetu Audytu

 1. Siedzibą Banku jest Miasto Susz.
 2. Bank działa na terenie: województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz powiatów sztumskiego, kwidzyńskiego i malborskiego w Województwie Pomorskim.
 3. Bank Spółdzielczy jest spółdzielnią i posiada osobowość prawną.
 4. Bank jest zrzeszony w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz w Związku Rewizyjnym.
 5. Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, zwanego dalej „Systemem Ochrony”, zarządzanym przez Spółdzielczy System Ochrony SGB.
 6. Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku:
  1. Bożena Drypa
  2. Piotr Okraszewski
  3. Agnieszka Woźniak

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 4.98
USD 4
CHF 4.39
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu