Władze BankuSkład Zarządu BS:

1.Bożena Drypa– Prezes Zarządu
2.Piotr Okraszewski– Wiceprezes Zarządu
3.Agnieszka Woźniak– Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

1.Molęda Eugeniusz– Przewodniczący RN
2.Ciozda Józef– Zastępca Przewodniczącego
3.Rutecki Jerzy– Sekretarz
4.Czop Georgi– Członek RN
5.Józefowicz Jacek– Członek RN
6.Litwiniuk Jerzy– Członek RN
7.Olszewski Wiesław– Członek RN
8.Olszówka Grzegorz– Członek RN
9.Salamonik Anna– Członek RN
10.Zieliński Jan– Członek RN

Skład Komitetu Audytu:

1.Olszewski Wiesław– Przewodniczący
2.Czop Georgi– Członek
3.Zieliński Jan– Członek

 1. Siedzibą Banku jest Miasto Susz.
 2. Bank działa na terenie: województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz powiatów sztumskiego, kwidzyńskiego i malborskiego w Województwie Pomorskim.
 3. Bank jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A.
 4. Bank założony jest na czas nieokreślony.
 5. Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, zwanego dalej „Systemem Ochrony”, zarządzanym przez Spółdzielczy System Ochrony SGB.
 6. Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku:
  1. Bożena Drypa
  2. Piotr Okraszewski
  3. Agnieszka Woźniak

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 0
GBP 0
USD 0
CHF 0
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu