O BankuWładze Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Suszu

Polityka Ładu Korporacyjnego

Polityka informacyjna Banku

Polityka zarządzania konfliktami interesów

Wskaźniki referencyjne

Lokalne inicjatywy społeczne


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.21
GBP 5.01
USD 3.86
CHF 4.31
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu