Aktualności → Uruchamiamy umieszczanie publikacji w usłudze „Moje dokumenty SGB”Uprzejmie informujemy, iż 16 października 2023 roku uruchamiamy umieszczanie publikacji w usłudze „Moje dokumenty SGB”, która jest bezpiecznym narzędziem do przekazywania przez Bank i przechowywania ważnych dokumentów i informacji w zakresie Twoich produktów i usług bankowych.

Klienci którzy udzielili zgody na portal internetowy ,,Moje dokumenty SGB’’ otrzymują powiadomienia sms o treści: „W portalu Moje dokumenty SGB czeka na Ciebie nowy dokument, którego koniec sumy kontrolnej jest następujący xyz, yzx, …”.

Więcej informacji na temat trwałego nośnika „Moje dokumenty SGB” zamieszczono na stronach internetowych:

https://www.sgb.pl/mojedokumenty/

https://www.bssusz.pl/klienci-indywidualni/klienci-indywidualni-moje-dokumenty-sgb/

Dostęp do systemu „Moje dokumenty SGB” Banku znajduje się pod adresem:

https://bssusz-mojedokumenty.sgb.pl/#/login

Nie logowałeś się jeszcze do „Moje dokumenty SGB”? Wybierz przycisk „Pierwsze logowanie” i postępuj według wyświetlanych komunikatów.


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu