Aktualności → Ubezpieczenie „Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków” – pakiet dla dziecka„Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków” – nowe świadczenia w pakiecie NNW dla dziecka

Beztroska dziecka, spokój rodzica

Dla każdego rodzica najważniejsze jest zdrowie dziecka i wspieranie jego rozwoju. Dlatego pomyśl o odpowiednim ubezpieczeniu. Dzięki „Generali, z myślą o NNW” pakiet dla dziecka możesz otrzymać niezbędną pomoc finansową w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania czy innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie jest ważne przez cały rok – w kraju, jak i za granicą. Podczas pobytu w domu, a także poza nim, na przykład na wycieczce lub w szkole.
Obejmuje dzieci od narodzin do 18. roku życia i osoby do 26. roku życia kontynuujące naukę.

W jakich sytuacjach może zapewnić wsparcie?

Możliwość wypłacenia świadczenie za pobyt w szpitalu: z powodu choroby zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia (jeśli pobyt trwał co najmniej 5 dni); z powodu zatrucia pokarmowego (jeśli pobyt trwał co najmniej 2 dni); wskutek nieszczęśliwego wypadku (jeśli pobyt trwał co najmniej 3 dni).

Możliwość wypłaty świadczenia w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania, między innymi: dystrofii mięśniowej, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolności nerek.

Zorganizowanie i pokrycie kosztów sporządzenia drugiej opinii medycznej w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania np. nowotworu złośliwego z białaczkami i chłoniakami.

Możliwość wypłacenia świadczenia między innymi za: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry czy wstrząśnienie mózgu.


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.21
GBP 5.01
USD 3.86
CHF 4.31
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu