Aktualności → Stanowiska banków w zakresie……ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA. Moratorium pozaustawowe od 18 stycznia 2021 r.


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 0
GBP 0
USD 0
CHF 0
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu