Aktualności → Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Konto Spoko” dla osób w wieku 13-18 lat 1. Rachunek przeznaczony dla klientów indywidualnych z grupy wiekowej 13-18 lat (małoletni). Po ukończeniu 18 roku życia, nastąpi przeksięgowanie na „Konto na Start”, ROR podstawowy lub inny pakiet wybrany przez klienta.
 2. Koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „Konto Spoko” wynoszą:
  • 0,00 zł za prowadzenie rachunku (brak warunku minimalnych wpływów);
  • 0,00 zł za wydanie i obsługę debetowej karty płatniczej;
  • 0,00 zł za wypłaty z bankomatów grupy SGB;
  • 0,00 zł za dostęp do elektronicznych kanałów dostępu i aplikacji mobilnych;
  • 0,00 zł za pakiet SMS Banking;
  • 0,00 zł za przelewy zwykłe zlecone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu;
 1. Pozostałe prowizje i opłaty za czynności bankowe i usługi świadczone w ramach „Konta Spoko” zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe i inne usługi dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu.
 2. Oprocentowanie środków na rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym „Konto Spoko” wynosi 2,0%.
 3. Sprzedaż produktu rozpoczyna się 02.01.2024 r.

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.21
GBP 5.01
USD 3.86
CHF 4.31
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu