Aktualności → Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Konto na Start” dla osób w wieku 16-26 lat 1. Pakiet „Konto na Start” przeznaczony jest dla osób fizycznych z grupy wiekowej 18-26 lat. Po ukończeniu przez klienta 26 roku życia, nastąpi przeksięgowanie rachunku na pakiet „ROR podstawowy” lub inny pakiet wybrany przez klienta.
 2. Zasady prowadzenia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w złotych z pakietem „Konto na Start”:
  • 5,00 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku (brak warunku minimalnych wpływów);
  • 0,00 zł za wydanie i obsługę debetowej karty płatniczej;
  • 0,00 zł za dostęp do elektronicznych kanałów dostępu i aplikacji mobilnych;
  • 0,00 zł za realizację przelewów złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
   • na rachunki prowadzone w BS Susz,
   • na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w systemie Elixir.
 1. Pozostałe prowizje i opłaty za czynności bankowe i usługi świadczone w ramach pakietu „Konto na Start”, zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe i inne usługi dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu.
 2. Oprocentowanie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w złotych z pakietem „Konto na Start” ustalane jest według zmiennej stopy procentowej Banku i wynosi 0,00%.
 3. Sprzedaż produktu rozpoczyna się 02.01.2024 r.

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 4.98
USD 4
CHF 4.39
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu