Aktualności → Promocyjna lokata terminowa „Słoneczna lokata”Promocyjna lokata terminowa „Słoneczna lokata”
w okresie od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r.

dla klientów indywidualnych

Lp.

Warunki i parametry lokaty

Promocyjna lokata terminowa „Słoneczna lokata”

Promocyjna lokata terminowa „Słoneczna lokata”

1

Okres trwania lokaty

3 miesięczna

6 miesięczna

2

Możliwość założenia lokaty

Oddziały Banku i elektroniczne kanały dostępu

Oddziały Banku i elektroniczne kanały dostępu

3

Oprocentowanie w stosunku rocznym

5,0%

6,0%

4

Stopa procentowa

stała bankowa

stała bankowa

5

Kapitalizacja odsetek

na koniec okresu umownego odsetki są dopisywane do kapitału

na koniec okresu umownego odsetki są dopisywane do kapitału

6

Oprocentowanie przy likwidacji lokaty przed umownym terminie

stawka oprocentowania zgodnie z Regulaminem świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu

stawka oprocentowania zgodnie z Regulaminem świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu

7

Minimalna kwota lokaty

1.000,00

1.000,00

8

Maksymalna kwota lokaty

100.000,00

100.000,00

9

Odnowienie lokaty

lokata nieodnawialna

lokata nieodnawialna

10

Oferta skierowana do klientów indywidualnych

dla nowych i obecnych klientów Banku

dla nowych i obecnych klientów Banku

11

Okres sprzedaży promocyjnej

od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r.

od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r.

12

Dodatkowe warunki uprawniające do skorzystania z lokaty

Udzielenie wszystkich zgód marketingowych oraz udzielenie zgody na portal internetowy „Moje dokumenty SGB”

Udzielenie wszystkich zgód marketingowych oraz udzielenie zgody na portal internetowy „Moje dokumenty SGB”


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu