Aktualności → Oferta pracy – Doradca KlientaZapraszamy do składania ofert na stanowisko:

Doradca Klienta

Miejsce pracy: Bank Spółdzielczy w Suszu, ul. Piastowska 11, 14-240 Susz, oraz Oddziały Banku.

Twój zakres obowiązków:

 • Bezpośrednia współpraca z klientami banku.
 • Prezentowanie oferty banku oraz pomaganie klientom w wyborze właściwego produktu lub usługi dopasowanej do potrzeb klienta, prowadzenie obsługi kasowej klientów, obsługi rachunków, depozytów, kredytów, ubezpieczeń i bankowości elektronicznej.
 • Realizacja celów sprzedażowych, sprzedaż oferowanych produktów znajdujących się w ofercie banku.
 • Pozyskiwanie klientów.
 • Dokonywanie wstępnej weryfikacji klientów i oceny zdolności kredytowej oraz udział w procesie udzielania kredytów.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: bankowość, finanse, rachunkowość, ekonomia), minimum średnie kierunkowe (w trakcie studiów).
 • Doświadczenie w sprzedaży.
 • Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 • Mile widziane doświadczenie na stanowisku kasjera (kurs kasjerski).
 • Otwartość na zmiany, elastyczność i dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez system szkoleń.
 • Zgrany zespół i przyjazną atmosferę.
 • Atrakcyjny system motywacyjny.
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy.
 • Ubezpieczenie grupowe.
 • Dofinansowanie do wypoczynku.

Jeśli jesteś zainteresowany złóż CV osobiście w sekretariacie Banku lub na adres e-mail: sekretariat@bssusz.pl w terminie do 15 grudnia 2023 roku.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.

Nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Szanowni Państwo,

w celu wzięcia udziału w rekrutacji na oferowane wolne stanowisko konieczne jest podanie przez Państwa danych osobowych. W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Bank Spółdzielczy w Suszu z siedzibą przy ul. Piastowskiej 11, 14-240 Susz, w celu realizacji procesu rekrutacji”.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Suszu przedstawia następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Suszu, ul. Piastowska 11, 14-240 Susz.
 2. Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w razie takiej koniczności można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail iod@bssusz.pl lub pisemnie (na ww. adres siedziby Banku).
 3. Administrator będzie przetwarzał tylko te dane osobowe, które zamieści Pani/Pan w CV lub liście motywacyjnym, czyli w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu), posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko doradcy klienta na podstawie ogłoszenia z dnia 21.11.2023 r. – w zakresie wynikającym z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a w przypadku danych przekraczających zakres danych wskazanych w tym artykule, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym ich kopii), prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
 7. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez administratora.
 11. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., w pozostałym zakresie dobrowolne.
 12. Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

Plik do pobrania: pobierz.


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu