Aktualności → Od 1 maja „Słoneczna promocja” na kredyt gotówkowy„Słoneczna promocja”
to promocja w zakresie udzielania kredytów gotówkowych

Warunki promocyjne maja zastosowanie wyłącznie dla kredytów gotówkowych udzielanych od 1 maja 2023 roku do 30 września 2023 roku.

Warunki udzielania kredytu są następujące:

  1. Cel kredytu: własne potrzeby konsumpcyjne lub konsolidację zobowiązań.
  2. Okres kredytowania: do 36 miesięcy.
  3. Spłata kredytu: równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe.
  4. Oprocentowanie kredytu: zmienne w wysokości stawka bazowa (stawka WIBOR 3 M) + marża (2,50 p.p.) w stosunku rocznym (obniżona o 4,49 p.p. – promocja).
  5. Prowizja od udzielonego kredytu: 0,50 %, nie mniej niż 100,00 zł (obniżona o 3,50 p.p. – promocja).

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.21
GBP 4.93
USD 3.88
CHF 4.26
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu