Aktualności → Kredyt obrotowy – „Wsparcie dla rolnika”Kredyt obrotowy – „Wsparcie dla rolnika”
w okresie od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r.

Warunki udzielania kredytu są następujące:

  1. Klient docelowy: podmiot prowadzący działalność rolniczą.
  2. Cel kredytu: na finansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej.
  3. Okres kredytowania: do 36 miesięcy.
  4. Wypłata kredytu: jednorazowo lub w transzach wynika z decyzji kredytowej.
  5. Spłata kredytu: raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne.
  6. Oprocentowanie kredytu: zmienne w wysokości stawki bazowej WIBOR 3 M plus marża Banku 3,00 p.p.
  7. Prowizja od udzielonego kredytu: 1,50 % (nie mniej niż 100,00 zł) od kwoty przyznanego kredytu.

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.21
GBP 5.01
USD 3.86
CHF 4.31
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu