Aktualności → Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Suszu  • Kredyt inwestycyjny udzielany jest na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach.
  • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą lub zmierzające do rozwoju istniejącej lub podjęcia nowej działalności.
  • Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.
  • Karencja do 12 miesięcy.
  • Udział środków własnych – minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych.

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 4.98
USD 4
CHF 4.39
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu