Aktualności → Kredyt gotówkowy – sezonowy „Stały”Kredyt gotówkowy – sezonowy „Stały”

w okresie od 1.02.2022 r. do 30.11.2022 r.

Warunki udzielania kredytu są następujące:

 1. Cel kredytu: własne potrzeby konsumpcyjne lub konsolidację zobowiązań.
 2. Okres kredytowania: do 36 miesięcy.
 3. Spłata kredytu: równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe.
 4. Oprocentowanie kredytu: stałe w wysokości 6,99 % w stosunku rocznym.
 5. Prowizja od udzielonego kredytu:
 • 2,00 % (nie mniej niż 100,00 zł) w przypadku, gdy jednocześnie zostanie zawarta:
  • umowa o kartę kredytową lub gdy wnioskodawca posiada czynną kartę kredytową w BS w Suszu i wykonuje/będzie wykonywał obrót kartą w wysokości minimum 200,00 zł miesięcznie (analiza rachunku karty kredytowej następować będzie w okresach rocznych, brak obrotów spowoduje przekwalifikowanie kredytu na warunki kredytu gotówkowego),
  • umowa o kartę debetową lub gdy wnioskodawca posiada czynną kartę debetową w BS w Suszu.
 • 7,00 % (nie mniej niż 100,00 zł) w pozostałych przypadkach.

Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6.088,69 zł, oprocentowanie stałe 6,99 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1.088,69 zł (w tym: prowizja 100,00 zł, odsetki 555,05 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – koszt prowadzenia ROR 215,64 zł, opłaty za kartę kredytową 110,00 zł, opłaty za kartę debetową 108,00 zł) 36 miesięcznych rat równych w wysokości 154,36 zł. RRSO wynosi 15,41 %.

Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.905,05 zł, oprocentowanie stałe 6,99 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 905,05 zł (w tym: prowizja 350,00 zł, odsetki 555,05 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł) 36 miesięcznych rat równych w wysokości 154,36 zł. RRSO wynosi 12,66 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 27.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim. Celem otrzymania oferty ustalonej kwoty kredytu należy zgłosić się do najbliższej placówki naszego Banku.


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu