Aktualności → Kredyt gotówkowy KOMFORT PLUSz ubezpieczeniem – od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Warunki udzielania kredytu są następujące:

  1. Wydłużony okres kredytowania maksymalnie do 60 miesięcy.
  2. Spłata kredytu w malejących miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych lub w
    równych miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych według formuły annuitetowej.
  3. Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 5,00 % w stosunku rocznym.
  4. Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 0,50 %.
  5. Obligatoryjne jest zawarcie umowy ubezpieczenia „Życie Komfort” jako zabezpieczenie
    umowy zadłużeniowej.

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.21
GBP 5.01
USD 3.86
CHF 4.31
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu