Klienci indywidualni – RachunkiRachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Potrzebujesz konta, które jest proste w obsłudze? ROR podstawowy będzie  idealny dla Ciebie! Otwórz u nas rachunek i bądź spokojny, zadbamy o Twoją wygodę w codziennym bankowaniu!

 • Do rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
 • Możliwość lokowania niskich kwot.
 • Nieograniczony dostęp do rachunku.
 • Możliwość otwarcia rachunku dla jednej lub kilku osób.
 • Wygodny dostęp do konta za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnych.
 • Darmowa aplikacja SGB Mobile.
 • Bezpłatny dostęp do płatności mobilnych BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay.
 • Stały dostęp do środków dzięki karcie płatniczej.
 • Bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów Banku Spółdzielczego w Suszu oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej.
 • Bieżąca informacja o stanie środków na rachunku poprzez SMS Banking.
 • Definiowanie i modyfikacja zleceń stałych oraz płatności za rachunki.
 • Możliwość korzystania z usługi polecenie zapłaty.
 • Możliwość uzyskania limitu kredytowego w rachunku:
  • środki na finansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa domowego;
  • limit kredytowy ustalany w oparciu o wpływy na rachunek;
  • wygodny i łatwy sposób obsługi kredytu;
  • przejrzyste zasady spłaty;
  • okres kredytowania do 5 lat z możliwością odnowienia na kolejne 5 letnie okresy.
Konto dla młodych

Masz ukończone 13 lat i  nie jesteś jeszcze pełnoletni, a chcesz zacząć swoją przygodę z bankowością? Naucz się zarządzać własnymi pieniędzmi i zdobywaj praktyczną wiedzę na temat finansów, to nic nie kosztuje! Mamy dla Ciebie darmowe konto z kartą!

 • Dostępne dla osób w wieku 13 – 26 lat.
 • Do rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
 • Możliwość lokowania niskich kwot.
 • Nieograniczony dostęp do rachunku
 • Wygodny dostęp do konta za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnych.
 • Darmowa aplikacja SGB Mobile.
 • Bezpłatny dostęp do płatności mobilnych BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay.
 • Stały dostęp do środków dzięki karcie płatniczej.
 • Bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów Banku Spółdzielczego w Suszu oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej.
 • Bieżąca informacja o stanie środków na rachunku poprzez SMS Banking.
 • 0 zł za prowadzenie rachunku (brak warunków minimalnych wpływów i utrzymania minimalnego salda dostępnych środków).
 • 0 zł za wydanie i obsługę debetowej karty płatniczej.
 • 0 zł za udostępnienie i użytkowanie usługi Internet Banking.
 • 0 zł za udostępnienie usługi SMS Banking.
 • 0 zł za standardowe przelewy zlecone za pośrednictwem Internet Banking.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - STUDENT
 • Dostępny jest dla osób w wieku 18 – 26 lat kontynuujących naukę.
 • Do rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
 • Możliwość lokowania niskich kwot.
 • Nieograniczony dostęp do rachunku.
 • Wygodny dostęp do konta za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnych.
 • Darmowa aplikacja SGB Mobile.
 • Bezpłatny dostęp do płatności mobilnych BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay.
 • Stały dostęp do środków dzięki karcie płatniczej.
 • Bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów Banku Spółdzielczego w Suszu oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej.
 • Bieżąca informacja o stanie środków na rachunku poprzez SMS Banking.
 • 0 zł za prowadzenie rachunku.
 • 0 zł za wydanie i obsługę debetowej karty płatniczej.
 • 0 zł za udostępnienie i użytkowanie usługi Internet Banking.
 • 0 zł za standardowe przelewy zlecone za pośrednictwem Internet Banking.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - SENIOR

Jesteś aktywnym emerytem lub rencistą i chcesz bezpiecznie zarządzać swoimi finansami? ROR – SENIOR daje Ci łatwy dostęp do pieniędzy, a Ty masz gwarancję, że Twoje oszczędności są u  nas w pełni bezpieczne.

 • Osoby, które ukończyły 60 rok życia, cenią sobie spokój i wygodę teraz mogą skorzystać ze specjalnej oferty płacąc 1,5 zł za prowadzenie rachunku.
 • Do rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
 • Możliwość lokowania niskich kwot.
 • Nieograniczony dostęp do rachunku.
 • Możliwość otwarcia rachunku dla jednej lub kilku osób.
 • Wygodny dostęp do konta za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnych.
 • Darmowa aplikacja SGB Mobile.
 • Bezpłatny dostęp do płatności mobilnych BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay.
 • Stały dostęp do środków dzięki karcie płatniczej.
 • Bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów Banku Spółdzielczego w Suszu oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej.
 • Bieżąca informacja o stanie środków na rachunku poprzez SMS Banking.
 • Definiowanie i modyfikacja zleceń stałych oraz płatności za rachunki.
 • Możliwość korzystania z usługi polecenie zapłaty.
 • Możliwość uzyskania limitu kredytowego w rachunku:
  • środki na finansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa domowego;
  • limit kredytowy ustalany w oparciu o wpływy na rachunek;
  • wygodny i łatwy sposób obsługi kredytu;
  • przejrzyste zasady spłaty
  • okres kredytowania do 5 lat z możliwością odnowienia na kolejne 5 letnie okresy.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z pakietem „Wygodny ROR”

To konto z pełnym pakietem darmowych usług, dzięki któremu masz zapewniony komfort i stały dostęp do swoich środków.

 • Do rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
 • Możliwość lokowania niskich kwot.
 • Nieograniczony dostęp do rachunku.
 • Możliwość otwarcia rachunku dla jednej lub kilku osób.
 • Wygodny dostęp do konta za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnych.
 • Stały dostęp do środków dzięki karcie płatniczej.
 • Bieżąca informacja o stanie środków na rachunku poprzez SMS Banking.
 • Informacje o pakiecie:
  • 12,00 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku;
  • 0,00 zł za wydanie pierwszej karty debetowej, wydanie drugiej i kolejnej karty – według stawek w Taryfie;
  • Użytkowanie karty 0,00 zł (warunkiem jest dokonanie bezgotówkowych transakcji w miesiącu na kwotę min. 300,00 zł – niespełnienie warunku podwyższa opłatę do 3,00 zł;
  • aplikacje mobilne – bez opłat;
  • dostęp do bankowości elektronicznej – bez opłat;
  • usługa SMS Banking – 0,00 (wszystkie komunikaty);
  • bezpłatny dostęp do płatności mobilnych BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay;
  • 5 (w miesiącu) bezpłatnych standardowych przelewów w formie elektronicznej;
  • 6 i każdy kolejny standardowy przelew w formie elektronicznej 1,00 zł;
  • realizacja standardowych przelewów w formie papierowej – 10,00 zł za przelew;
  • autoryzacja przelewów poprzez usługę SMS – 0,30 zł;
  • autoryzacja przelewów w aplikacji mobilnej 0,00 zł;
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane w placówce Banku – 0,50% min. 5,00 zł;
  • bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów Banku Spółdzielczego w Suszu oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej, pozostałe zgodnie z obowiązującą w banku Taryfą;
  • wpłaty dokonywane w urządzeniach samoobsługowych – bez opłat;
  • brak możliwości realizacji zleceń stałych w formie papierowej;
  • pozostałe prowizje i opłaty za czynności bankowe świadczone w ramach pakietu, zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności i inne usługi dla klientów indywidualnych w banku Spółdzielczym w Suszu.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z pakietem „Konto Spoko”

 1. Rachunek przeznaczony dla klientów indywidualnych z grupy wiekowej 13-18 lat (małoletni). Po ukończeniu 18 roku życia, nastąpi przeksięgowanie na „Konto na Start”, ROR podstawowy lub inny pakiet wybrany przez klienta.
 2. Koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „Konto Spoko” wynoszą:
  • 0,00 zł za prowadzenie rachunku (brak warunku minimalnych wpływów);
  • 0,00 zł za wydanie i obsługę debetowej karty płatniczej;
  • 0,00 zł za wypłaty z bankomatów grupy SGB;
  • 0,00 zł za dostęp do elektronicznych kanałów dostępu i aplikacji mobilnych;
  • 0,00 zł za pakiet SMS Banking;
  • 0,00 zł za przelewy zwykłe zlecone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu;
 1. Pozostałe prowizje i opłaty za czynności bankowe i usługi świadczone w ramach „Konta Spoko” zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe i inne usługi dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu.
 2. Oprocentowanie środków na rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym „Konto Spoko” wynosi 2,0%.
 3. Sprzedaż produktu rozpoczyna się 02.01.2024 r.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z pakietem „Konto na Start”

 1. Pakiet „Konto na Start” przeznaczony jest dla osób fizycznych z grupy wiekowej 18-26 lat. Po ukończeniu przez klienta 26 roku życia, nastąpi przeksięgowanie rachunku na pakiet „ROR podstawowy” lub inny pakiet wybrany przez klienta.
 2. Zasady prowadzenia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w złotych z pakietem „Konto na Start”:
  • 5,00 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku (brak warunku minimalnych wpływów);
  • 0,00 zł za wydanie i obsługę debetowej karty płatniczej;
  • 0,00 zł za dostęp do elektronicznych kanałów dostępu i aplikacji mobilnych;
  • 0,00 zł za realizację przelewów złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
   • na rachunki prowadzone w BS Susz,
   • na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w systemie Elixir.
 1. Pozostałe prowizje i opłaty za czynności bankowe i usługi świadczone w ramach pakietu „Konto na Start”, zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe i inne usługi dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu.
 2. Oprocentowanie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w złotych z pakietem „Konto na Start” ustalane jest według zmiennej stopy procentowej Banku i wynosi 0,00%.
 3. Sprzedaż produktu rozpoczyna się 02.01.2024 r.
Podstawowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Podstawowy rachunek płatniczy to darmowe konto bankowe, które daje Ci możliwość bezpłatnego korzystania z podstawowych usług bankowych. Jeśli nie posiadasz aktualnie żadnego rachunku bankowego to konto jest właśnie dla Ciebie!

 • 0,00 zł za prowadzenie rachunku.
 • 0,00 zł za dostęp do bankowości elektronicznej i aplikacji SGB Mobile.
 • 0,00 zł za 5 dyspozycji w miesiącu do innych banków (przelewy elektroniczne i papierowe oraz zlecenia stałe).
 • 0,00 zł za wydanie i użytkowanie karty debetowej (płatniczej).
Rachunek oszczędnościowy

Jeżeli chcesz swobodnie i elastycznie zarządzać swoimi oszczędnościami, to rachunek oszczędnościowy jest właśnie dla Ciebie.

 • Konto do bieżącego oszczędzania, przeznaczone dla osób, które chcą mieć dostęp do swoich oszczędności.
 • 0,00 zł za prowadzenie rachunku.
 • Możliwość dokonywania nieograniczonych wpłat i wypłat, bez utraty odsetek.
 • Pierwsza operacja obciążająca w miesiącu bezpłatna.
Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie a’vista oraz a’vista Junior
 • Służą do lokowania bieżących oszczędności.
 • Otwierane i prowadzone są dla osób fizycznych oraz Szkolnych Kas Oszczędnościowych i Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych a także dla osób małoletnich od 13 lat.

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu