Klienci indywidualni – KredytyKredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)
 • Udzielany w formie linii kredytowej na okres do 60 miesięcy, przy czym bank co 12 miesięcy w trakcie trwania umowy dokonuje weryfikacji obrotów na rachunku i podejmuje decyzję o przyznaniu limitu na kolejny rok.
 • Każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, że odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.
 • Warunkiem udzielenia kredytu jest:
  • posiadanie ROR przez okres, co najmniej 3 miesięcy,
  • przekazywanie na ROR comiesięcznych dochodów z tytułu zatrudnienia, świadczeń z tytułu emerytury lub renty.
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi 6-krotność średnich wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy.
Kredyt gotówkowy na dowolny cel
 • kredyt przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.
 • maksymalna kwota kredytu to 10-krotność dochodów netto wnioskodawcy.
 • maksymalny okres kredytowania do 120 miesięcy (10 lat).


Reprezentatywny przykład
Całkowita kwota kredytu 15.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17.849,39 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 6,99 pp., aktualnie 7,20 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 2.849,39 zł (w tym: prowizja 105,00 zł, odsetki 2.744,39 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł), 60 miesięcznych rat malejących w wysokości po 250,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 7,77 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt gotówkowy „Na piątkę”
 • kredyt przeznaczony na dowolny cel.
 • maksymalny okres kredytowania do 5 lat.
 • kwota kredytu od 5.000,00 zł do 50.000,00 zł.

Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie w banku czynnego rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub bieżącego, karty debetowej oraz karty kredytowej,

Reprezentatywny przykład
Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6.633,64 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 4,72 pp., aktualnie 4,93 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1.633,64 zł (w tym: prowizja 250,00 zł, odsetki 624,24 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 759,40 zł), 60 miesięcznych rat malejących w wysokości po 83,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 13,75 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt gotówkowy „Kredyt EKO!”
 • Sprzedaż w okresie: od 1.10.2020 r.
 • Okres kredytowania: do 84 miesięcy.
 • Kwota kredytu: do 100.000,00 zł.
 • Spłata kredytu: w malejących miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych określonych w harmonogramie.
 • Oprocentowanie:  zmienne  w wysokości stawki bazowej WIBOR 3M ustalanej na 2 dni przed dniem zmiany oprocentowania tj. dniem pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego plus marża Banku 4 pp.
 • Prowizja od udzielonego kredytu: wynosi 1,50 % kwoty przyznanego kredytu.
 • Przeznaczenie kredytu:
  • zakup instalacji fotowoltaicznych,
  • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
  • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej,
  • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji,
  • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej,
  • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia,
  • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu,
  • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji,
  • zakup sprzętu AGD A+++,
  • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków,
  • własne potrzeby konsumpcyjne klienta (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).
 • Rozwiązania szczegółowe: zawarty w umowie kredytowej obowiązek dostarczenia przez klienta w terminie 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu.

Reprezentatywne przykłady

Całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 38.572,21 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 4,00 pp., aktualnie 7,65 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 8.572,21 zł (w tym: prowizja 450,00 zł, odsetki 8.122,21 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł), 84 miesięczne raty malejące w wysokości po 357,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 8,47 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 26.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim. Celem otrzymania oferty ustalonej kwoty kredytu należy zgłosić się do najbliższej placówki naszego Banku.

Kredyt gotówkowy „Komfort Plus”

Kredyt gotówkowy „Komfort Plus”

 1. Okres kredytowania do 60 miesięcy.
 2. Spłata kredytu w malejących miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych według formuły annuitetowej.
 3. Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 7% w stosunku rocznym.
 4. Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 0,5%.
 5. Obligatoryjne jest zawarcie umowy ubezpieczenia „Życie Komfort” jako zabezpieczenie umowy zadłużeniowej.

Reprezentatywne przykłady

Raty równe

Całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 31.780,09 zł, oprocentowanie stałe 7,00 %, całkowity koszt kredytu 6.791,17 zł. (w tym: prowizja 125,00 zł, odsetki 4.701,17 zł, ubezpieczenie 1.965,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł.), 59 miesięcznych rat równych w wysokości 495,72 zł ostatnia rata wyrównująca w wysokości 453,69 zł. RRSO wynosi 11,86 %.

Raty malejące

Całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 31.543,15 zł, oprocentowanie stałe 7,00 %, całkowity koszt kredytu 6.543,15 zł. (w tym: prowizja 125,00 zł, odsetki 4.453,15 zł, ubezpieczenie 1.965,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł.), 60 miesięcznych rat malejących w wysokości po 416,66 zł plus odsetki. RRSO wynosi 12,11 %.

Kalkulacje zostały dokonana na dzień 25.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt gotówkowy „Kredyt Czyste Powietrze”

 • Sprzedaż w okresie: od 22.03.2022 r. do 31.12.2027 r.
 • Okres kredytowania: do 84 miesięcy.
 • Spłata kredytu w malejących miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych lub w równych miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych według formuły annuitetowej.
 • Oprocentowanie kredytu: zmienne  w wysokości stawki bazowej WIBOR 3M ustalanej na 2 dni przed dniem zmiany oprocentowania tj. dniem pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego plus marża Banku 5 pp.
 • Prowizja od udzielonego kredytu: wynosi 5,00 %.
 • Przeznaczenie kredytu:
  • wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła,
  • zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pompa ciepła do samej cwu),
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • zakup i montaż okien i drzwi zewnętrznych/bram garażowych,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalacja fotowoltaiczną.

Reprezentatywne przykłady

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego kredytu gotówkowego „Kredyt Czyste powietrze”.

Całkowita kwota kredytu 17.100,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 23.664,15 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku 5 pp., aktualnie 8,59 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 6.564,15 zł (w tym: prowizja 855,00 zł, odsetki 5.205,99 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – koszt prowadzenia ROR 503,16 zł), 84 miesięczne raty malejące w wysokości 203,57 zł. RRSO wynosi 11,73 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 24.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim. Celem otrzymania oferty ustalonej kwoty kredytu należy zgłosić się do najbliższej placówki naszego Banku.

Kredyt gotówkowy - sezonowy
 • Cel kredytu: własne potrzeby konsumpcyjne lub konsolidację zobowiązań.
 • Sprzedaż w okresie: od 1.12.2022 r. do 30.11.2023 r.
 • Okres kredytowania: do 36 miesięcy.
 • Spłata kredytu: równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe.
 • Maksymalny okres kredytowania do 36 miesięcy
 • Oprocentowanie kredytu: stałe w wysokości 8,50 % w stosunku rocznym.
 • Prowizja od udzielonego kredytu:
  • 3,00 % w przypadku, gdy jednocześnie:
   • zostanie zawarta umowa o kartę kredytową lub gdy wnioskodawca posiada czynną kartę kredytową w BS w Suszu i wykonuje/będzie wykonywał obrót kartą
    w wysokości minimum 200,00 zł. miesięcznie (analiza rachunku karty kredytowej następować będzie w okresach rocznych, brak obrotów spowoduje przekwalifikowanie kredytu na warunki kredytu gotówkowego),
   • zostanie zawarta umowa o kartę debetową lub gdy wnioskodawca posiada czynną kartę debetową w BS w Suszu.
  • 8,50 % w pozostałych przypadkach.

Kredyt gotówkowy – sezonowy „Złoty”
w okresie od 1.12.2022 r. do 30.11.2023 r.

Reprezentatywne przykłady

Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6.265,66 zł, oprocentowanie stałe 8,50 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1.265,66 zł (w tym: prowizja 150,00 zł, odsetki 682,02 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – koszt prowadzenia ROR 215,64 zł, opłaty za kartę kredytową 110,00 zł, opłaty za kartę debetową 108,00 zł), 36 miesięcznych rat równych w wysokości 157,84 zł.  RRSO wynosi 17,38 %.

Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6.057,16 zł, oprocentowanie stałe 8,50 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1.107,02 zł (w tym: prowizja 425,00 zł, odsetki 682,02 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), 36 miesięcznych rat równych w wysokości 157,84 zł. RRSO wynosi 15,69 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 21.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim. Celem otrzymania oferty ustalonej kwoty kredytu należy zgłosić się do najbliższej placówki naszego Banku.

Kredyt mieszkaniowy
 • Przeznaczenie kredytu:
  • kupno, budowa, remont domu lub mieszkania,
  • nabycie działki budowlanej,
  • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • kupno mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym,
  • pokrycie kosztów budowy mieszkania przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
  • spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku,
 • Udzielane na okres do 30 lat,
 • Wymagany minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych lub 10% w przypadku ubezpieczenia niskiego wkładu,
 • Prawne zabezpieczenie kredytu w formie:
  • o ustanowienia hipoteki na nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego, spółdzielczym prawie do lokalu lub domu jednorodzinnego,
  • dokonania cesji praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych,
 • Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić:
  • dokumenty potwierdzające wniesienie wymaganego wkładu własnego,
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia inwestora,
  • w przypadku kupna lokalu, umowę przedwstępną sprzedaży lub przydział mieszkania, plan mieszkania,
  • w przypadku budowy kosztorys, harmonogram prac, umowę z inwestorem, pozwolenie na budowę, projekt techniczny.

Reprezentatywny przykład

Całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 71.661,60 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 2,00 pp., aktualnie 2,21 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 21.661,60 zł (w tym: prowizja 250,00 zł, odsetki 16.525,20 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 4.886,40 zł), 360 miesięcznych rat malejących w wysokości po 138,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 2,87 %.
Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Wakacje kredytowe

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),
 • umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – wraz z wnioskiem musisz złożyć oświadczenie, które to potwierdza (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: wakacjekredytowe@bssusz.pl) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),
 • na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
  • 1 miesiąc (po 1 racie): w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

Pobierz wniosek

Możesz go złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: wakacjekredytowe@bssusz.pl) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale w godzinach urzędowania).

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym oddziałem pod numerem:

 • Odział w Suszu – 55 2787 650 lub 55 2780 508
 • Oddział w Starym Dzierzgoniu – 55 2769 033 lub 55 2769 032
 • Oddział w Kisielicach – 55 2756 096 lub 55 2756 120
Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Wsparcie dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej

Szczegółowe informacje

Kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w Banku mogą składać Wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców we wszystkich oddziałach Banku. W przypadku wnioskowania o wsparcie, Kredytobiorca powinien uzupełnić wszystkie dane wymagane w ramach wzorca wniosku. Na podstawie tych danych nastąpi faktyczna kwalifikacja możliwości do udzielenia wsparcia.

Podstawowe informacje dotyczące formy wsparcia

 • wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy* z tytułu kredytu mieszkaniowego
 • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
 • wysokość wsparcia to równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego. Miesięczna kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2000 zł.
 • pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego, po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania
 • maksymalna kwota pożyczki na spłatę zadłużenia to 72 000 zł.
 • wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia są zwrotne
 • zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach
 • spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat  wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

Sposób uzyskania wsparcia/pożyczki

 • wniosek o udzielenie wsparcia/pożyczki można złożyć w każdym oddziale banku
 • Jeżeli kwota  ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca  może wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia. Do wniosku o wydanie promesy należy dołączyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości
 • Po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia/pożyczki kredytobiorca może zawrzeć umowę o wsparcie/pożyczkę z bankiem

O wsparcie/pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy:

spełniają jeden z warunków wskazanych w ustawie:

 • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o wsparcie, lub
 • ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1.552,00 zł),
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).
 • posiadają kredyt lub pożyczkę, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
  • nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
  • nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  • remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w pkt 1 i 2;
  • nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
  • nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego;
  • innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.
 • Posiadają udzielony przez bank kredyt zabezpieczony hipoteką udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej

Wsparcia nie można otrzymać:

 • jeżeli kredytobiorca sam rozwiązał umowę o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bez wypowiedzenia i z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. ),
 • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy,
 • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana,
 • za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:
  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • jeżeli prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Przelew wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie, których to wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, zbędzie przedmiot kredytowania, lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

Zwrot wsparcia/ pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia/ wypłaty pożyczki i jest dokonywany w 144 równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania wsparcia można pozyskać na infolinii lub w oddziałach banku  oraz na  stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

*Kredytobiorcą w rozumieniu Ustawy z  9.10.2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, (Dz. U. z 2015 r, poz. 1925 z późn. zm.) jest osoba lub osoby, pozostające w gospodarstwie domowym, zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego, który został udzielony w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy.

Wniosek o udzielenie wsparcia, promesy, pożyczki

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym oddziałem pod numerem:

 • Odział w Suszu – 55 2787 650 lub 55 2780 508
 • Oddział w Starym Dzierzgoniu – 55 2769 033 lub 55 2769 032
 • Oddział w Kisielicach – 55 2756 096 lub 55 2756 120
Okresowo stała stopa procentowa w kredycie lub pożyczce zabezpieczonych hipotecznie

Czy wiesz, że możesz zmienić oprocentowanie kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową? Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie. Obowiązywał Cię będzie przez ten okres jeden stały harmonogram spłaty.

 

Skutki zmiany stopy procentowej

 • stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu lub pożyczki,
 • zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.

Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

 • posiadasz zdolność kredytową,
 • masz u nas kredyt lub pożyczkę zabezpieczone hipotecznie w PLN, na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,
 • nie masz zaległości w ich spłacie,
 • wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,
 • złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
 • zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
 • podpiszesz aneks do swojej umowy.

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko

Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt lub pożyczka zabezpieczone hipotecznie będą oprocentowane według okresowo stałej stopy procentowej, stanowiącej WIBOR 3M wyznaczony na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania pomniejszony o stałą stawkę 0,05 p.p. Zmiana oprocentowania następuje każdego 1 dnia miesiąca kalendarzowego i obowiązuje przez okres 1 miesiąca.

Za zawarcie aneksu nie pobieramy opłaty.

Na wysokość raty kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu lub pożyczki. Może jednak okazać się, że rata kredytu lub pożyczki przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu lub pożyczki, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki.

Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

 

Na podstawie wskaźników referencyjnych:

 • banki wyznaczają m.in oprocentowanie kredytów, pożyczek, lokat,
 • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:

 • określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika,
 • gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika,
 • wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane).

Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

 

Administratorzy muszą więc tak dobierać metodologię liczenia swoich wskaźników, aby:

 • pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny,
 • dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość.

Powrót do stopy zmiennej

W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu lub pożyczki automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu lub pożyczki, powiększony o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki. Przez okres trwania umowy kredytu lub pożyczki tylko raz możesz zawnioskować o okresowo stałą stopę procentową.

 

Ryzyko po okresie stosowania okresowo stałej stopy

Z kredytem lub pożyczką zabezpieczoną hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego. Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu lub pożyczki. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.

 

Kontakt

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy, dostępni w oddziałach Banku. Wszystkie adresy i dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie internetowej https://www.bssusz.pl/kontakt/

 

Życzymy zadowolenia z naszych usług.

Broszura okresowo stała stopa procentowa Pobierz

Pożyczka hipoteczna
 • Pożyczka hipoteczna to pożyczka, której zabezpieczeniem jest hipoteka.
 • Nie określa się celu przeznaczenia pożyczki hipotecznej.
 • Brak wymogu środków własnych.
 • Maksymalny okres kredytowania to 120 miesięcy (10 lat).
 • Kwota pożyczki nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości zabudowanej będącej przedmiotem zabezpieczenia.
Kredyt członkowski
 • Kredyty udzielany dla członków Banku Spółdzielczego w Suszu.
 • Maksymalna wysokość kredytu wynosi 10.000 zł na 1 udział członkowski.
 • Kredyt udzielany jest na okres do 5 lat.

 

Reprezentatywny przykład

Całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.023,29 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 6,99 pp., aktualnie 7,20 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 2.023,29 zł (w tym: prowizja 200,00 zł, odsetki 1.823,29 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł), 60 miesięcznych rat malejących w wysokości po 166,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 8,41 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ustawowe „wakacje kredytowe” 2024

Czy wiesz, że od 15 maja 2024 r. możesz ponownie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy zmienionej ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”), przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej, w kwocie nie wyższej niż 1.2000.000 PLN (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),
 • Twoja umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenia, że:
  • zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD, tj. stosunku Twoich wydatków, związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu podlegającego zawieszeniu, do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego, ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% (poniżej znajdziesz materiały, które pomogą Ci w wyliczeniu tego wskaźnika) albo
  • na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci, nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą, dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą lub które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka):
 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci mających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wówczas:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych, gdy średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% lub gdy masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci spełniające warunki, które opisaliśmy wyżej, wraz z wnioskiem musisz złożyć wymagane oświadczenia w tym zakresie – są one składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców, w takim przypadku oświadczenia wymagane przez bank składa ten z Was, który spełnia te warunki,
 • wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: lub na adres skrzynki do doręczeń elektronicznych banku: AE:PL-59529-17595-EEHCR-31) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),
 • na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kredytu na kilka okresów, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 czerwca 2024 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty Twojego kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.,
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz terminu spłaty kredytu, przewidzianych w Twojej umowie, o zastosowany okres zawieszenia spłaty kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej – na wniosek kredytobiorcy – Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu (po wakacjach kredytowych).

Materiały do pobrania: 

 Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym oddziałem lub Infolinią SGB 24/7:

 • 800 888 888 (bezpłatne połączenie)
 • +48 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora)

Jesteśmy też pod adresem e-mail: call.center@sgb.pl

Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
 1. Wsparcie:
  • wypłacane jest przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy.
  • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 3.000,00 zł miesięcznie.
  • polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego, kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy.
  • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 40 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).
 1. Pożyczka na spłatę zadłużenia:

Jeżeli kredytobiorca sprzedał nieruchomość sfinansowaną kredytem mieszkaniowym, ale z uzyskanej kwoty nie spłacił tego kredytu w całości, może wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Kredytobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 120.000,00 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Ważne: Kredytodawca ma obowiązek dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym ma kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

 1. Promesa:

Kredytobiorca może zgłosić się do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, czyli promesę. Musi jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

 Kto może starać się o pożyczkę, promesę lub wsparcie?

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego;
 2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
 3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwuipółkrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1.940,00 zł);
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwuipółkrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwuipółkrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.500,00 zł na osobę).

  Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 1. jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika;
 2. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 39 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 40 miesięcy);
 3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub kredyt mieszkaniowy został spłacony;
 4. za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
 5. kredytodawca powziął informację o upadłości konsumenckiej jednego z kredytobiorców;
 6. kredytodawca powziął informację o prowadzonej egzekucji z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytu mieszkaniowego;
 7. w przypadku zbycia nieruchomości sfinansowanej kredytem mieszkaniowym.
 8. jeżeli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:
  • jest właścicielem innego mieszkania lub domu lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • posiada  inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiada takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • ma inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Proces i obsługa klienta

 1. Przyjęcie wniosku o udzielenie wsparcia lub wniosku o aneks zmieniający umowę wsparcia.
 2. Analiza wniosku – analiza spełnienie przez kredytobiorcę warunków do udzielenia wsparcia lub aneksowania umowy wsparcia.
 3. Podjęcie decyzji o przyznaniu wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia (decyzja musi być podjęta w ciągu 21 dni od przyjęcia wniosku).
 4. Poinformowanie klienta o podjętej decyzji.
 5. Podpisanie z klientem umowy wparcia lub aneksu do umowy wsparcia (w ciągu 14 dni od dnia podjęcia decyzji)

Ważne:

 • Umowa musi zawierać harmonogram wypłat rat wsparcia – terminy wskazanych wypłat rat wsparcia przez BGK powinny być wcześniejsze niż termin spłaty raty kredytu mieszkaniowego.
 • Przy ustalaniu harmonogramu wypłat należy również uwzględnić funkcjonalność działania systemu BGK – Zlecenia. System pozwoli zarejestrować umowę tylko w przypadku gdy pierwsza rata wypłaty wsparcia na harmonogramie będzie wcześniejsza bądź równa niż trzy dni przed wypłatą wsparcia przez BGK.

Przesłanie do centrali SGB-Banku S.A. na adres kredyty.dotowane@sgb.pl skanu umowy lub aneksu w celu jej rejestracji do systemu BGK – Zlecenia (plik nie może być większy niż 2 MB).


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu