Klienci biznesowi – UbezpieczeniaGenerali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer em KRS 10623, kapitał zakładowy 191.000.000 PLN, w pełni opłacony, NIP 526-23-49-108. Spółka należy do Grupy Generali figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Informacje o firmie:

Generali Polska jest częścią jednej z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Założona w 1831 roku, obecnie działa w 50 krajach, obsługuje ponad 66 milionów Klientów, którzy w 2020 roku zawarli umowy ubezpieczenia z Generali o łącznej wartości ponad 70 miliardów euro. Ambicją Generali jest bycie partnerem na całe życie dla swoich klientów. Firma oferuje innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania dzięki niezrównanej sieci dystrybucji.

Generali w Polsce działa od 1998 roku. Zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie ich życia: od ubezpieczeń majątkowych, takich jak ubezpieczenie samochodu, mieszkania, ubezpieczenia firm przez ubezpieczenia na życie, zarówno indywidualne, jak i grupowe, po fundusze emerytalne i inwestycyjne. Generali w Polsce oferuje swoje produkty ubezpieczeniowe pod trzema markami. Obok marki Generali są to Proama, oferująca bogaty wybór ubezpieczeń majątkowych oraz Generali Agro, które specjalizuje się w ubezpieczeniach dla rolnictwa.

Generali Agro zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową indywidualnym rolnikom i przedsiębiorstwom rolnym, zarówno tym, którzy uprawiają ziemię, jak i hodowcom zwierząt, właścicielom budynków gospodarczych i maszyn rolniczych. Przewagą konkurencyjną Generali Agro jest zespół doświadczonych ekspertów rolnych, którzy w siedzibie w Poznaniu dbają o stałe doskonalenie produktów i wysoką jakość likwidacji szkód i są wspierani przez pracujących w całej Polsce rzeczoznawców agro. Dzięki temu Generali Agro wspiera klientów w zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach.

Ubezpieczenia Majątkowe:

Generali Auto i Auto Assistance

Ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe. Zabezpiecza przed skutkami finansowymi wynikającymi z ewentualnych szkód, wyrządzonych osobom trzecim w czasie jazdy samochodem. Z kolei auto Assistance to pomoc w przypadku kolizji. Zapewnij sobie spokój podczas jazdy i zadbaj o ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Więcej informacji:

https://www.generali.pl/dla-ciebie/majatek/samochod

https://moje.generali.pl/frontend/www/pojazd/9040211897

Generali Mój Dom

Generali Mój Dom to ubezpieczenie nieruchomości, które obejmuje ochroną nie tylko dom lub mieszkanie, ale również dom letniskowy, dom w budowie, piwnicę, garaże, a także elementy wyposażenia. Produkt jest skierowany zarówno do osób zamieszkujących daną nieruchomość, jak również do osób wynajmujących.

Więcej informacji:

https://www.generali.pl/dla-ciebie/dom-i-mieszkanie

https://moje.generali.pl/frontend/www/dom/9040211897

Ubezpieczenia na życie:

Generali z Myślą o Życiu Plus

Z Myślą o Życiu Plus to ubezpieczenie na życie i zdrowie, dzięki któremu otrzymasz wsparcie finansowe i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. W zależności od wybranego zakresu obejmie Cię ochroną w razie zachorowania na raka, w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Polisę kupisz w wygodny i bezpieczny sposób.

 • Możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów.
 • Wypłatę świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego.
 • Wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji w przypadku choroby albo nieszczęśliwego wypadku.
 • Możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.
 • Umowę zawrzesz szybko. Z cesją na bank, jeśli potrzebujesz.
 • Dostęp do polisy masz zawsze w Koncie Klienta, a szkodę z polisy zgłosisz online.

Więcej informacji:

https://www.generali.pl/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/generali-z-mysla-o-zyciu-plus

Życie Komfort

Ubezpieczenie Życie Komfort to ubezpieczenie na życie, które zapewnia spokój o finansową przyszłość Twojej rodziny. Masz pewność, że jeśli Ciebie zabraknie, Twój zaciągnięty kredyt konsumencki lub hipoteczny zostanie spłacony. Ponadto Generali wypłaci świadczenie w przypadku poważnego zachorowania, utraty pracy czy też trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w razie rozszerzenia ochrony.

Więcej informacji:

https://www.generali.pl/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie

Inne:

Generali Podróże

Ubezpieczenie Generali Podróże skierowane jest do osób podróżujących po Polsce oraz osób wyjeżdżających za granicę zarówno w celach turystycznych, jak również do pracy. Zapewni pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

Więcej informacji:
https://www.generali.pl/dla-ciebie/majatek/podroz

https://moje.generali.pl/frontend/www/podroz/9040211897

https://moje.generali.pl/frontend/www/podroz-odwolanie/9040211897

NNW Indywidualne

Wypadek może zdarzyć się każdemu. Nie uchronimy Cię przed nim, ale zapewnimy Ci niezbędną pomoc finansową, jeśli już do niego dojdzie. Otrzymasz dodatkowe środki, jeśli wypadek wydarzy w pracy, domu, szkole, na wakacjach, a nawet podczas uprawiania sportów. Ubezpieczenie chroni przez 24 godziny na dobę. Jeśli rozszerzysz ochronę o dodatkowe ryzyka, możesz ubiegać się o zwrot kosztów prywatnego leczenia czy wypłatę diety szpitalnej.

Więcej informacji:
https://www.generali.pl/generali-z-mysla-o-tobie

https://moje.generali.pl/frontend/www/nnw-indywidualne/9040211897

https://moje.generali.pl/frontend/www/nnw-dziecka/9040211897

Produkty Generali dla firmy:

Generali, z myślą o firmie

Ubezpieczenie majątku Twojej firmy to kompleksowe zabezpieczenie całego majątku i działań związanych.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, masz możliwość elastycznego dostosowania wariantu ubezpieczenia.

Więcej informacji: https://www.generali.pl/dla-firmy/majatek/generali-z-mysla-o-firmie
Duże przedsiębiorstwa

Międzynarodowa struktura organizacyjna Grupy Generali oraz stale rozwijana oferta gwarantuje dostosowanie do zmian zachodzących na rynku. Dzięki temu, Generali dostarcza produkty i usługi spełniające wysokie oczekiwania klientów.

Istotą strategii operacyjnej Generali jest tworzenie zindywidualizowanych rozwiązań ubezpieczeniowych z zakresu:

 • Ubezpieczenia mienia i utraty zysku.
 • Ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
 • Ryzyk technicznych.
 • Ryzyk finansowych (w tym gwarancje).
 • Ubezpieczeń transportowych i lotniczych.
 • Cyberryzyka.

Więcej informacji:

https://www.generali.pl/dla-firmy/majatek/duze-przedsiebiorstwa

Generali, z myślą o wynajmie

Jesteś posiadaczem nieruchomości przeznaczonej na wynajem?

Ubezpiecz swój lokal/budynek od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej.

W ofercie Generali znajdziesz możliwości ubezpieczenia mienia:

 • W wariancie od ryzyk nazwanych.
 • Lub w wariancie od wszystkich ryzyk w zależności od potrzeb właściciela.

Więcej informacji:

https://www.generali.pl/generali-z-mysla-o-wynajmie

Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie dedykowane jest firmom zatrudniającym od trzech pracowników.

To uniwersalny produkt o bardzo szerokim zakresie ochrony obejmujący życie i zdrowie ubezpieczonego pracownika oraz członków jego rodziny. Zapewnia pomoc finansową w trudnych sytuacjach życiowych, niezależnie od tego, czy ubezpieczony jest w pracy, w domu lub na urlopie.

Więcej informacji:

https://www.generali.pl/dla-firmy/grupowe-ubezpieczenie-na-zycie

Ubezpieczenie grupowe NNW

Dbasz o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników? Zapewnij im całodobową ochronę, na całym świecie wybierając ubezpieczenie Grupowe NNW Generali w razie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ubezpieczenie NNW Grupowe to korzyści dla pracownika oraz firmy. Sprawdź zakres i skontaktuj się z nami.

Więcej informacji:

https://www.generali.pl/dla-firmy/nnw-grupowe


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 4.98
USD 4
CHF 4.39
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu