Klienci biznesowi – RachunkiRachunek bieżący
 • Gromadzenie środków pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z działalnością gospodarczą.
 • Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Na określone cele rachunek pomocniczy – dla wyodrębnionych środków pieniężnych (np. fundusz socjalny).
 • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych.
 • Możliwość doboru Pakietu taryfowego do indywidualnych potrzeb Klienta.
 • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
 • Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym.
 • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.
Konto Biznes

To konto przeznaczone dla przedsiębiorców, stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji, związków zawodowych, szkół i przedszkoli publicznych, osób prawnych kościoła, kancelarii notarialnych oraz nadleśnictw. Jeśli prowadzisz jedną z tych działalności i potrzebujesz rachunku bieżącego, który pozwoli Ci sprawnie i wygodnie zarządzać finansami to konto na pewno będzie pasowało do Twoich potrzeb.

 • 0 zł za otwarcie rachunku.
 • Niskie opłaty za przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach w tym ZUS i Urzędy Skarbowe.
 • Bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów Banku Spółdzielczego w Suszu oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej.
 • Darmowe wyciągi papierowe oraz elektroniczne wysyłane na adres e-mail generowane raz w miesiącu.
 • Stały dostęp do środków dzięki karcie płatniczej.
 • Możliwość korzystania z bankowości elektronicznej, usługi płatności masowych oraz uruchomienia usługi SMS-Banking dającej dodatkową kontrolę nad środkami na rachunku.
Konto Moja Firma

Prowadzisz działalność zarobkową na własny rachunek lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, wybierz Konto Moja Firma.

 • 0 zł za otwarcie rachunku.
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku w placówce naszego Banku.
 • Niskie opłaty za przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach w tym ZUS i Urzędy Skarbowe.
 • Bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów Banku Spółdzielczego w Suszu oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej.
 • Darmowe wyciągi papierowe oraz elektroniczne wysyłane na adres e-mail generowane raz w miesiącu.
 • Stały dostęp do środków dzięki karcie płatniczej.
 • Możliwość korzystania z bankowości elektronicznej oraz uruchomienia usługi SMS-Banking dającej dodatkową kontrolę nad środkami na rachunku.
 • Bezpłatny dostęp do płatności mobilnych BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay.
 • Możliwość bezpłatnego dostępu do rachunku poprzez:
  • Aplikacje mobilną Nasz Bank;
  • Aplikację mobilną SGB Mobile.
Pakiet Konto dla Firmy

Prowadzisz Biznes i potrzebujesz wygodnego konta, dzięki któremu obsługa bankowa będzie przyjemnością? Ważna jest dla Ciebie kwestia opłat za utrzymanie rachunku, bo nie lubisz przepłacać? Mamy dla Ciebie idealny Pakiet Konto dla Firmy, który na pewno spełni Twoje oczekiwania.

 • 0 zł za otwarcie rachunku.
 • Darmowe wyciągi papierowe oraz elektroniczne wysyłane na adres e-mail generowane raz w miesiącu;
 • Bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów Banku Spółdzielczego w Suszu oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej.
 • Miesięczna prowizja za prowadzenie rachunku:
  • w wysokości 35,00 zł – pod warunkiem wpływu na rachunek min. 3.000,00 zł – wpływ na rachunek rozumiany jako wszystkie uznania rachunku w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z wyłączeniem przelewów wewnętrznych,
  • w wysokości 60,00 zł – jeżeli nie zostanie spełniony warunek opisany powyżej.
 • W ramach pakietu klient otrzymuje:
  • brak prowizji za miesięczny obrót gotówkowy (wpłaty i wypłaty) w wysokości 3.000,00 zł,
   z zastrzeżeniem: jeżeli obrót gotówkowy wystąpi powyżej kwoty 3.000,00 zł pobierana jest prowizja za wpłatę i wypłatę środków z rachunku w wysokości 0,5% min.5,00 zł, max. 300,00 zł,
  • przelewy internetowe 0,00 zł (nie dotyczy to przelewów typu Express Elixir, Sorbnet),
  • elektroniczne kanały dostępu – 0,00 zł,
  • wiadomości sms – nieograniczona ilość – 0,00 zł,
  • użytkowanie karty głównej (za obsługę karty) – 0,00 zł,
   z zastrzeżeniem: każda kolejna karta dołączona do rachunku – 3,50 zł.
 • Pozostałe prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat.
 • Bezpłatny dostęp do płatności mobilnych BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay.
 • możliwość bezpłatnego dostępu do rachunku poprzez:
  • Aplikacje mobilną Nasz Bank;
  • Aplikację mobilną SGB Mobile.
Konto Start-up

Jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność? Nie masz jeszcze konta w naszym Banku? Cenisz sobie samodzielną obsługę za pomocą bankowości internetowej i nieograniczony dostęp do swoich środków w każdym  miejscu jakim się znajdujesz? W takim razie Konto Start-up będzie idealnym rozwiązaniem dla Ciebie!

 • 0 zł za otwarcie rachunku.
 • Nieograniczony dostęp do rachunku.
 • Możliwość otwarcia rachunku dla jednej lub kilku osób.
 • Wygodny dostęp do konta za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnych.
 • Stały dostęp do środków dzięki karcie płatniczej.
 • Bieżąca informacja o stanie środków na rachunku poprzez SMS Banking.
 • Informacje o pakiecie:
  • 0,00 zł za prowadzenie rachunku przez okres pierwszych 6 miesięcy (po okresie promocyjnym – opłata za prowadzenie rachunku 10,00 zł miesięcznie);
  • 0,00 zł za wydanie pierwszej karty debetowej;
  • 0,00 zł dostęp do bankowości elektronicznej;
  • 0,00 zł za usługę SMS-Banking dającą dodatkową kontrolę nad środkami na rachunku;
  • bezpłatny dostęp do płatności mobilnych BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay;
  • 5 bezpłatnych standardowych przelewów w formie elektronicznej w miesiącu;
  • 6 i każdy kolejny przelew w formie elektronicznej 1,00 zł;
  • 10,00 zł za przelew w formie papierowej;
  • autoryzacja przelewów poprzez usługę SMS – 0,30 zł;
  • autoryzacja przelewów w aplikacji mobilnej 0,00 zł;
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane w placówce Banku – 0,50 % min. 5,00 zł;
  • wypłaty w bankomatach zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą;
  • wpłaty dokonywane w urządzeniach samoobsługowych – bez opłat;
  • darmowe wyciągi papierowe oraz elektroniczne wysyłane na adres e-mail generowane raz w miesiącu;
  • możliwość bezpłatnego dostępu do rachunku poprzez aplikacje mobilne Nasz Bank i SGB Mobile;
  • brak możliwości realizacji zleceń stałych w formie papierowej, wydawania blankietów czekowych i korzystania z usług masowych.
Konto Wspólnoty mieszkaniowej

Jesteś administratorem i zarządzasz finansami wspólnoty? Potrzebujesz dopasowanego konta, które pozwoli Ci w wygodny sposób gospodarować zgromadzonymi na koncie środkami? W takim razie wybierz nasze Konto Wspólnoty mieszkaniowe.

 • 0 zł za otwarcie rachunku dla wspólnoty.
 • Niskie opłaty za prowadzenie rachunku.
 • 0 zł za standardowe przelewy elektroniczne.
 • Niskie opłaty za przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach w tym ZUS i Urzędy Skarbowe w formie papierowej.
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku w placówce naszego Banku.
 • Darmowe wyciągi papierowe oraz elektroniczne wysyłane na adres e-mail generowane raz w miesiącu.
 • Możliwość korzystania z bankowości elektronicznej, usługi płatności masowych oraz uruchomienia usługi SMS-Banking dającej dodatkową kontrolę nad środkami na rachunku.

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu