Klienci biznesowi – Płatności masowePłatności masowe to usługa rozliczeniowa skierowana do klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług. Klient możne uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Produkt skierowany jest do klientów obsługujących znaczne ilości płatności przychodzących m.in. do urzędów miast i gmin, administratorów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,  zakładów energetycznych, firm usług komunalnych (woda, nieczystości, gaz, opłaty i podatki itp.), itp.

Usługa płatności masowych  polega na przetworzeniu, identyfikacji i konsolidacji płatności dokonywanych przez płatników, kierowanych na rachunek bankowy Klienta, do postaci jednego pliku, zawierającego dane automatycznie wczytywane do  systemu finansowo – księgowego Klienta. Każdemu płatnikowi przyporządkowany jest indywidualny „rachunek wirtualny”, na który płatnik może dokonywać wpłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

W celu uruchomienia płatności masowych należy:

 • posiadać rachunek w Banku z dostępem do bankowości elektronicznej,
 • złożyć wniosek o udostępnienie usługi płatności masowych,
 • przygotować i przekazać płatnikom numery wirtualnych rachunków.

Identyfikacja masowych płatności wykorzystuje tzw. rachunki wirtualne. Rachunki wirtualne są generowane do rachunku bankowego danej instytucji (firmy telekomunikacyjnej, hurtowni, wspólnoty mieszkaniowej itp.). Każdy kontrahent tej instytucji (czyli np. abonent sieci komórkowej, lokator) otrzymuje „własny” numer rachunku wirtualnego, na który ma wpłacać (abonament, czynsz).

Usługa płatności masowych umożliwia:

 • jednoznaczną identyfikację płatności przychodzących płatnika,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności,
 • oszczędność czasu,
 • szybki dostęp do bieżących informacji za pośrednictwem otrzymywanych codziennie raportów,
 • zmniejszenie kosztów związanych z procesem  weryfikacji i uzgadniania otrzymanych należności/przelewów,
 • automatyczne rozliczanie płatności przychodzących w systemie finansowo-księgowym,
 • bieżącą identyfikację zaległych płatności,
 • szeroki zakres możliwych do zdefiniowania identyfikatorów (12 cyfr),
 • szybką identyfikację wpłat gotówkowych.

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 4.98
USD 4
CHF 4.39
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu