Klienci biznesowi – KredytyKredyt w rachunku bieżącym
 • Umożliwia Klientom zadłużanie się w rachunku bieżącym do wysokości ustalonego w umowie kredytowej limitu.
 • Każda spłata całości lub części powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty.
 • Limit może być wykorzystywany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.
 • Maksymalna kwota kredytu – średniomiesięczne wpływy na rachunek bieżący za ostatnie 3 miesiące lub 3-krotne średnie miesięczne obroty z ostatnich 12 miesięcy (podmioty prowadzące działalność sezonową).
 • Udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na następny rok poprzez zawarcie nowej umowy kredytowej.
 • Kredyt dla podmiotów gospodarczych i rolników indywidualnych, którzy:
  • posiadają w Banku rachunek bieżący przez okres co najmniej 6 miesięcy, lub przeniosą rachunek z innego banku (6 miesięczna historia rachunku),
  • realizują obroty w formie bezgotówkowej,
  • dokonują rozliczeń za pośrednictwem rachunku.
Kredyt obrotowy
 • Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie: bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT.
 • Skierowany do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.
 • Maksymalny okres kredytowania – 36 miesięcy.
 • Kwota maksymalna nieokreślona, zależna od potrzeb i zdolności kredytowej podmiotu.
Kredyt inwestycyjny
 • Kredyt inwestycyjny udzielany jest na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach.
 • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą lub zmierzające do rozwoju istniejącej lub podjęcia nowej działalności.
 • Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.
 • Karencja do 12 miesięcy.
 • Udział środków własnych – minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych.
Kredyt unijny SGB

Kredyt unijny udzielany jest na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta,

 • maksymalny okres kredytowania – 15 lat,
 • bez udziału środków własnych w przypadku rolników, w innych przypadkach 20 %,
 • kwota maksymalna nieokreślona, zależna od potrzeb i zdolności kredytowej podmiotu,
 • przeznaczony dla podmiotów, którzy ubiegają się lub którym przyznano już dofinansowanie ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inne).
Kredyt hipoteczny
 • Kredyt hipoteczny udzielany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Przeznaczony dla klientów instytucjonalnych.
 • Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na pierwszym miejscu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, wskaźnik Ltv na poziomie nie przekraczającym 50%,
 • Kwota minimalna 50.000 zł, kwota maksymalna 2.000.000,00 zł.
 • Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.
 • Karencja w spłacie do 2 miesięcy.
 • Kredyt spłacany w ratach miesięcznych.

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.21
GBP 5.01
USD 3.86
CHF 4.31
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu