Klienci biznesowi – Gwarancje  • Przeznaczona na zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez zleceniodawcę ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta.
  • Skierowany do Klientów instytucjonalnych.
  • Kwota gwarancji wynika ze złożonego zlecenia, uzależniona od poziomu zdolności kredytowej, ustalana na podstawie warunków transakcji zawartej pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem gwarancji.
  • Warunkiem udzielenia gwarancji jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku od co najmniej 6 miesięcy.
  • Okres ważności 36 miesięcy.

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 0
GBP 0
USD 0
CHF 0
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu