Broszura informacyjna Komisji Europejskiej dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach europejskichBank Spółdzielczy w Suszu zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 199 poz. 1175 ze zm.) udostępnia broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art.106 ust.1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Broszura informacyjna Komisji Europejskiej dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w Europie Pobierz

Broszura jest dostępna także w:

Tekście łatwym do czytania i do zrozumienia:

Polskim języku migowym:


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu