Rolnicy – RachunkiRachunek bieżący
 • Gromadzenie środków pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z działalnością gospodarczą.
 • Na określone cele rachunek pomocniczy – dla wyodrębnionych środków pieniężnych.
 • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych.
 • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
 • Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym.
 • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.
 • 0 zł za otwarcie rachunku;
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku w placówce naszego Banku
 • niskie opłaty za przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach w tym ZUS i Urzędy Skarbowe;
 • darmowe wyciągi papierowe oraz elektroniczne wysyłane na adres e-mail generowane raz w miesiącu;
 • stały dostęp do środków dzięki karcie płatniczej;
 • możliwość korzystania z bankowości elektronicznej oraz uruchomienia usługi SMS-Banking dającej dodatkową kontrolę nad środkami na rachunku.

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.21
GBP 4.93
USD 3.88
CHF 4.26
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu